Anmälan

En anmälan till Parkour är bindande såvida inte en avbokning görs (se avbokning).

Anmälningsprocess vid full betalning

Målsman skickar in en anmälan som bekräftas automatiskt via oss med registrerade uppgifter via Payson gällande terminsavgiften. Inför terminsstart mejlar/sms:ar vi vilken tid/plats vi kan erbjuda och ni har då 3 alternativ.

  1. Alternativ 1 – Ni är nöjda med tid och plats. Något mer behöver alltså inte göras utan ni är välkomna.
  2. Alternativ 2 – Ni vill byta tid eller plats. Enklast är då helt enkelt att ni mejlar oss om nya önskemål på info@nackabarnif.se
  3. Alternativ 3 – Ni har ångrat er. Det är helt okej att ångra sig, men det måste meddelas senast 5 dagar innan terminsstart för att erhålla återbetalning.

Anmälningsprocess vid ställande till kö

Samma som ovan med undantag av att ni vid punkt 3 alternativ 1 måste betala inom 10 dagar att behålla platsen, annars avbokas ni automatiskt. Köavgifter återbetalas ej.

Betalning

Betalning sker via Payson som erbjuder olika betallösningar. Man behöver inte bli medlem i Payson för att betala.

Försäkring

Hos oss är alla barnen självklart försäkrade. För att försäkringen ska gälla kräver försäkringsbolaget att ni har lämnat korrekt personnummer då detta lämnas över till försäkringsbolaget Pensum. Barnens värdesaker är dock inte försäkrade och vi ersätter därför ej några värdesaker.

Avbokning

Avbokning sker endast genom att man meddelar oss via e-post till adressen info@nackabarnif.se Avbokning ska göras senast 5 dagar innan terminsstart. Vid avbokning återbetalas full avgift. Vi bekräftar alla avhopp.

Avbokning från vår sida

Skulle det vara så att vi inte får in tillräckligt många anmälningar så att vi kan starta en grupp betalas hela avgiften tillbaka. Vi står inte för mellanskillnaden till en motsvarande kurs i någon annans regi.

Inställd lektion

Om en tränare är sjuk och vi inte lyckas hitta en ersättare kommer vi ställa in den lektionen och kompensera genom att förlänga terminen med en extralektion. Någon annan ersättning utgår ej. Den inställda lektionen meddelas per mejl.

Fotografering och film

Under terminen kan det ske fotografering eller filmning för publicering på vår hemsida eller sociala medier som till exempel Instagram eller Facebook. Tränaren informerar innan och vill man inte medverka på dessa bilder meddelar man det direkt till tränaren.

Okontrollerbar händelse

Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi ingen skyldighet att leverera. Exempel på detta är extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka vi ej råder.