Anmälan
En anmälan till Nacka IFs läger är bindande såvida inte en avbokning görs (se avbokning).

Försäkring
Hos oss är alla barn är givetvis försäkrade. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att ni har lämnat korrekt personnummer då detta lämnas över till försäkringsbolaget Pensum. Barnens värdesaker är dock inte försäkrade och vi ersätter därför inte några värdesaker.

Avbokning
Vid avbokning senast 15 dagar innan start sker full återbetalning. Därefter återbetalas avgiften endast om man köpt avbokningsskydd och avbokar senast 48h innan start. Kostnaden för avbokningsskyddet återbetalas ej. Alla avhopp som görs får en bekräftelse.

Avbokning från vår sida
Skulle vi få in mindre än 15 anmälningar till en vecka eller av annan anledning inte kunna genomföra lägret som planerat förbehåller vi oss rätten att avboka och återbetala full avgift. Vi står inte för några andra kostnader (som till exempel mellanskillnaden för ett dyrare läger) i samband med avbokningen.

Fotografering och film
Under lägerveckorna kan det förekomma fotografering och filmning för publicering på vår hemsida eller sociala medier som till exempel Instagram eller Facebook. Vill man inte medverka på dessa bilder meddelar man det under önskemål vid anmälan samt även direkt till huvudansvarig på plats.

Medlemsskap
Deltagare över 7 år måste vara eller bli medlemmar för att delta. Medlemsavgiften är 150kr/år. Ickemedlemmar får 150kr i rabatt på deltagaravgiften.

Ordningsregler
Om man inte följer ordningsreglerna (skickas med i kallelsen), så blir man avstängd från lägret utan återbetalning.

Okontrollerbar händelse
Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi ingen skyldighet att leverera. Exempel på detta är att idrottsförvaltningen avbokar erhållna lokaler, extrema väderförhållanden eller andra omständigheter över vilka vi ej råder.